Ziņas

STARPTAUTISKS METU KONKURSS MEMORIĀLA “LIELIE KAPI” VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN VIETAS ATTĪSTĪBA

KONKURSA MĒRĶIS ir iegūt radošas idejas un piedāvājumus, kā cieņpilni saglabāt Lielo kapu apbedījumus, kultūrvēsturiskās un dabas vērtības nākamajām paaudzēm, kā īstenot teritorijas ilgtspējīgu attīstību un kā izmantot esošās zaļās infrastruktūras potenciālu kā bioloģiski daudzveidīgu un Eiropas mērogā unikālu ainavu, lai uzlabotu pilsētvides kvalitāti un Lielo kapu pieejamību Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem  Kopējais konkursa atlīdzību un godalgu fonds ir […]

Scroll to top