Reģistrācija

Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus Rīgas valstspilsētas pašvaldību aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra” rīcībā. Rīgas valstspilsētas pašvaldību aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra” apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai Arhitektūras Metu konkursa „MEMORIĀLA `LIELIE KAPI` VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN VIETAS ATTĪSTĪBA” organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Arhitektūras Metu konkursa „MEMORIĀLA `LIELIE KAPI` VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN VIETAS ATTĪSTĪBA” ietvaros.

Scroll to top