STARPTAUTISKS METU KONKURSS MEMORIĀLA “LIELIE KAPI” VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN VIETAS ATTĪSTĪBA

KONKURSA MĒRĶIS ir iegūt radošas idejas un piedāvājumus, kā cieņpilni saglabāt Lielo kapu apbedījumus, kultūrvēsturiskās un dabas vērtības nākamajām paaudzēm, kā īstenot teritorijas ilgtspējīgu attīstību un kā izmantot esošās zaļās infrastruktūras potenciālu kā bioloģiski daudzveidīgu un Eiropas mērogā unikālu ainavu, lai uzlabotu pilsētvides kvalitāti un Lielo kapu pieejamību Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem 

Kopējais konkursa atlīdzību un godalgu fonds ir EUR 30 000. 

Metu piedāvājumu iesniegšana – līdz 2024. gada 5. aprīlim, plkst. 17:00  

Rīgā, Torņa ielā 11. 

VAIRĀK INFORMĀCIJAS 

Konkursa tīmekļvietnē: 
https://lieliekapi.metukonkurss.lv

Latvijas Arhitektu savienības (LAS) mājas lapā: 
https://www.latarh.lv/konkursi/latvijas/

Elektronisko iepirkumu sistēmā: 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1611

STARPTAUTISKS METU KONKURSS MEMORIĀLA “LIELIE KAPI” VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN VIETAS ATTĪSTĪBA
Scroll to top